Прахово боядисване и мокро боядисване

„Мони мг-колорс“ ЕООД притежава модерна поточна линия за прахово боядисване и мокро боядисване.

Автоматична линия за прахово боядисване

Инсталацията за прахово боядисване осигурява висококачествено обезмасляване и прахово боядисване на различни метали–алуминий, стомана и поцинковани детайли. Линията е много подходяща за боядисване на серийни детайли, като капацитетът й позволява големи обеми за кратки срокове.

Процесът на електростатично прахово боядисване протича в 3 основни стъпки:

• Предварителна подготовка
• Боядисване
• Изпичане

Предварителна подготовка
„Мони мг-колорс“ ЕООД предлага високо ниво на предварителна подготовка. Всички използвани химикали са произведени от Хенкел, Германия.

Всички детайли от стомана, алуминий, студено или горещо поцинковани минават през струйно алкално обезмасляване и желязно фосфатиране и последващо изплакване с вода в камера за предварителна обработка, което дава възможност за прецизно почистване на масла, греси за смазване, метални оксиди и др. Този процес успява да премахне и нагара по ръба на детайлите, който оставя лазерът при рязане.

Следващият етап от обработката е изсушаване на детайлите в сушилна. В процеса на работа се използва и релсов път за по-висока производителност.

Прахово боядисване

Върху предварително обезмаслени детайли, посредством електростатично поле, в специализирани камери се нанася /пулверизира/ боя. Боята е във вид на прах и полепва върху детайла. При последващо изпичане, при подходящо избран технологичен режим тя полимеризира.

Камерите са снабдени с аспирационнен блок с вграден вентилатор, циклон със съд за събиране на прах и блок филтър и са произведени от фирма GEMA – Швейцария.
Всяка камера разполага с ръчен пистолет за нанасяне на боята.

Дебелината на покритието, зависи изцяло от желанието и изискванията на клиента, но оптималното покритие е с дебелина до 60-80 µm.

Изпичане

Втвърдяване и оформяне на праховата боя като здрав устойчив пласт върху повърхността на детайла се осъществява чрез изпичането му на висока температура в пещ.

Окачествяване

Готовата продукция се подлага на контрол, изпитване и идентифициране, съгласно изискванията на техническата документация, стандартите и процедурите.

Пясъкоструене

Елементите се обработват с метални дробинки GH40. Чрез този процес се осигурява максимална повърхнина за покритие, по-добро сцепление с боята и повишено качество и устойчивост на нанесения слой боя. При пясъкоструене се отстраняват и всякакви стари бои и замърсявания.