Прахови бои

„Мони мг-колорс“ ЕООД разполага с богатата гама от бои на световноизвестни производители като: Akzo Nobel, Pulver, JOTUN, DuPont, TIGER, AXALTA.

Полиестерни прахови бои (за външна употреба)

За покрития, устойчиви на външни атмосферни условия. Тези полимерни прахове са съставени на база висши полиестерни смоли и притежават най-висока степен на устойчивост спрямо ултравиолетовата светлина, не губят гланца си от периодичната смяна на климатичните условия, не жълтеят и не матират.

Епоксидно-полиестерни прахови бои (за вътрешна употреба)

Тези прахови бои намират приложение за покритие на детайли, които в последствие не са изложени пряко на външни атмосферни въздействия.

  • Всяка боя е придружена със сертификат за качество, технически лист и информационен лист за безопасност.
  • Предлага ме ви преглед на стандартни цветове според класическият каталог RAL.
  • Цветовете в тази таблица са приблизителни до действителните цветове.